Udruženje

Udruženje

Udruženje italijanske privrede u Srbiji

Medunarodna kancelarija Konfindustrije u Srbiji

Konfindustrija Srbija, predstavništvo konfederacije italijanske industrije u Srbiji, osnovana je sa ciljem da bude adresa za sve za italijanske privrednike koji u Srbiji traže poslovne partnere i ovaj deo Balkana prepoznaju kao interesantan za razvoj poslovnih aktivnosti.

Italija je vec dugo jedan od prvih spoljnotrgovinskih partnera Srbije. U svetlu sve vece potrebe za internacionalizacijom poslovanja italijanskih preduzeca, Konfindustrija Srbija pruža operativnu strukturu i potporu svojim clanicama za uspešnu saradnju sa partnerima u Srbiji, kroz mrežu, usluge i zastupanje.

Zahvaljujuci fleksibilnoj strukturi i dobrim institucionalnim odnosima kako u Srbiji tako i u Italiji, Konfindustrija Srbija je postala aktivni cinilac u promociji i unapredenju ekonomsko-socijalnih odnosa dveju zemalja.

Konfindustrija Srbija teži da pokrene ili podržimo inicijative koje za cilj imaju poslovnu saradnju, da sadašnjim i potencijalnim clanicama obezbedi sve potrebne informacije o poslovnom ambijentu u Srbiji, kao i da im pomogne u nalaženju adekvatnih partnera. Takode, tu smo da pružimo organizacionu pomoc onima koji dolaze u Srbiju sa poslovnim idejama i razvojnim projektima.

Aktivnosti Konfindustrije Srbije usmerene su, takode, i ka domacoj privrednoj zajednici, koja saraduje ili ima potrebu da saraduje sa partnerima u Italiji.

Osnovana u junu 2012. godine, Konfindustrija Srbija danas broji 170 firmi clanica. U svom poslovanju, beogradska kancelarija se oslanja na mrežu Konfindustrije u Italiji (Konfederacija Italijanske Industrije) koja broji više od 150 000 kompanija, sa preko 5 miliona zaposlenih.