Naša organizacija

Naša organizacija

Clanovi Konfindustrije Srbija na generalnoj skupštini održanoj u sredu 11. decembra 2019. jednoglasno su izabrali Patricija Dei Tos za novog predsednika poslovne asocijacije za mandat 2019 – 2022. Dei Tos je na toj funkciji nasledio Erika Košutu, koji je vodio udruženje od njegovog osnivanja u junu 2012. godine.

Dei Tos je na skupštini, takode, imenovao i svoje potpredsednike koji ce u narede tri godine zajedno ciniti Predsedništvo Konfindustrije u Srbiji, a to su:
Romano Rosi (it. Romano Rossi), suvlasnik i direktor kompanije za proizvodnju obuce Progetti doo; zatim Paolo Di Bela (it. Paolo Di Bella), direktor IT kompanije Engineering Software lab; kao i Anino De Venecija (it. Annino de Venezia), generalni direktor kompanije Aunde iz Jagodine.

Izbori održani 11. decembra odnosili su se i na ostale izvršne i nadzorne organe asocijacije: Generalni Savet, Odbor Revizora kao i Odbor Arbitara.

Za clanove Generalnog Saveta, ciji aktivni clan ostaje i odlazeci predsednik Košuta, izabrani su:
Andrija Božovic, osnivac i direktor kompanije West Group; Dragan Filipovic, Predsednik izvršnog odbora Generali osiguranja Srbija; Ðovani Antonioli (it. Giovanni Antonioli), Olimpias Knitting doo (deo grupe Benetton); Ðovani Bertolaja (it.Giovanni Bertolaja), direktor kompanije Becchis Osiride doo iz Kragujevca; Mateo Balarin (it. Matteo Ballarin), Energia Gas and power doo; Predrag Bezbradica, direktor srpskog ogranka kompanije INSO, Stefano Ðelsomini (it.Stefano Gelsomini), Operativni direktor kompanije Conceria Pasubio.
Kao clana generalnog saveta od posebnog znacaja za asocijaciju, novi predsednik imenovao je Antonija Skira, osnivaca kompanije Studio Schiro and Partners.

Clanovi Odbora Revizora u naredne cetiri godine bice: Mauro Konti (it. Mauro Conti), direktor kompanije Top Deisa doo, Mikele Rosini (it. Michele Rossini), osnivac kompanije Aliquo Consulting, Roberto Korculo (Roberto Corciulo), predsednik kompanije IC & Partners

Odbor Arbitara cinice sledeci clanovi:
Dubravka Kosic, advokatska kancelarija Kosic; Radivoje Petrikic, advokatska kancelarija CMS; Suncica Nikolic, advokatska kancelarija Nikolic & Stankovic; Vladimir Mihaj, advokatska kancelarija Mihaj Law; Vlatko Sekulovic, advokatska kancelarija Sekulovic; Zoran Naumovic, advokatska kancelarija Naumovic & partners.