Podrška clanovima

Podrška clanovima

Konfindustrija Srbija pruža svojim firmama clanicama informacije, usluge i relacije koje mogu zadovoljiti njihove potrebe i pomoci im da na brz i efikasan nacin reše razlicite probleme koji mogu nastati prilikom poslovanja u stranoj zemlji.

Konfindustrija Srbija pruža operativnu strukturu i potporu svojim clanicama, kroz poslovnu mrežu, usluge i zastupanje, ukazujuci na poslovne mogucnosti partnerstva za realizaciju projekata i dostizanje poslovnih ciljeva.

Preko našeg sekretarijata svi clanovi mogu medusobno bez posredovanja da kontaktiraju i da tako ponude usluge, kreiraju partnerstva, konzorcijume i druge zajednicke projekte.