Comunicazione / Dogadaji

21 septembar 2021

The Future of Waste

U prostorijama Konfindustrije Srbija održace se susret na temu otpada. Bice predstavljen program internacionalizacije italijanskih mikro i malih i srednjih preduzeca, koji finansira POR CAMPANIA FESR 2014-2020 - ASSE III za za italijansku firmu F.I.L. koja radi u sektoru otpada. Nakon uvodnog dela koji ce predstaviti direktorka Irena Brajovic, advokat Andelo Mancini, ekspert u oblasti EU finansiranja ce detaljno predstaviti kako se odvijaovaj program i koje su mogucnosti u ovoj oblasti koji EU nudi zemljama u programu prodruživanja. Usledice izlaganje direktora F.IL.-a Madima Manjolija koji ce predstaviti tehnologiju tretmana otpada uredajima na biogas.
Srbija je predvidela znacajne investicije u ovom sektoru koji danas ima manje od 10% recikliranog otpada. Samo u Beogradu se prozvodi 150 tona otpada od hrane po danu i ne postoje uredaji na biogas.