Comunicazione / Privredni ambijent

27 avgust 2020

Pravila o porekla: EU povec´ava preferencijalnu trgovinu sa Panevro-mediteranskim zemljama (PEM)

Evropska komisija usvojila je u ponedeljak, 24. avgusta, paket predloga koji imaju za cilj povecanje trgovine izmedu Evropske unije i susednih zemalja u Panevro-mediteranskom regionu (PEM) i tako doprinese ekonomskom oporavku nakon izbijanja koronavirusa. Ti predlozi modernizovace preferencijalne trgovinske sporazume EU sa 20 trgovinskih partnera PEM tako što c´e relevantna „pravila o poreklu“ u tim sporazumima postati fleksibilnija i pogodnija za poslovanje.


Ovim predlozima menjaju se bilateralni sporazumi EU sa sledec´im državama: Islandom, Lihtenštajnom, Norveškom, Švajcarskom, Farskim ostrvima, Turskom, Egiptom, Izraelom, Jordanom, Libanom, Palestinom, Gruzijom, Republikom Moldavijom, Ukrajinom, Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Severnom Makedonijom, Crnom Gorom, Srbijom i Kosovom.

Ove odredbe c´e olakšati povlastice od trgovinskih preferencija, kao što su:

  • Jednostavnija pravila specificna za proizvode, kao što su uklanjanje kumulativnih zahteva, pragovi za lokalnu dodatu vrednost, prilagodeni potrebama proizvodnje u EU i nova dvostruka transformacija tekstila;
  • Povec´ani pragovi tolerancije za materijale bez porekla, sa 10% na 15%;
  • Uvodenje „pune“ kumulacije, pod kojom bi se proizvodne operacije potrebne za sticanje porekla za vec´inu proizvoda mogle podeliti na nekoliko zemalja;
  • Moguc´nost povrac´aja carina (otplata carina na uvozne komponente) za vec´inu proizvoda kako bi se pomoglo izvoznicima iz EU da se takmice.

Izvor: Sajt Evropske komisije