Comunicazione / Dogadaji

7 februar 2019

Poslovna manifestacija CONNEXT - industrijsko partnerstvo, Milano 7 – 8. februar 2019.

Konfindustrija Srbija informiše svoje clanove i kao i potencijalno zainteresovane srpske kompanije o sledecoj poslovnoj manifestaciji kao mogucnosti za razvoj poslovnih projekata i aktivnosti:


CONNEXT, prvi nacionalni dogadaj industrijskog partnerstva u organizaciji Konfindustrije – najznacajnijeg poslovnog udruženja u Italiji, održace se 7. i 8. februara u Milanu (MICO – Milano Congressi).

CONNEXT je dogadaj digitalnog i realnog umrežavanja i predstavljanja kompanija koji je baziran na kljucnim nosiocima rasta i razvoja lokalne i medunarodne privrede i koji kompanijama nudi veliku i široku mogucnost b2b sastanaka, speed pitching, predstavljanje inovativnih projekata.

Kao nosioci razvoja prepoznate su cetiri tematske celine:
• pametna fabrika
• urbane sredine – motor razvoja
• održivi razvoj na lokalnom nivou
• ljudi u centru progresa

Protagonisti tematske celine moc´i c´e da medusobno komuniciraju i stvore jedinstvene sinergije zasnovane na zajednickom rastu i umrežavanju.


Marketplace I digitalna platforma za matchmaking

Digitalna platforma omoguc´ava kompanijama da kreiraju prezentaciju sopstvenih aktivnosti koja c´e se pojaviti u katalogu ucesnika, I preko nje kompanije mogu zatražiti i prihvatiti B2B sastanke za 7. i 8. februar 2019, kao I da se prijave za pratece sadržaje u okviru manifestacije CONNEXT (seminari, radionice). Digitalna platforma bice aktivna do decembra 2019. godine.


Kome je namenjen Connext

Na dogadaju CONNEXT predvideno je ucešce oko 2000 italijanskih kompanija, kao i ucešce stranih delegacija iz Nemacke, Maroka, Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Makedonije, Rumunije i Srbije.

Za strane delegacije predvideno je BESPLATNO ucešce, osim ukoliko se kompanije same ne odluce za neki od sponzorskih paketa kako bi povecale sopstevenu vidljivost.
Svakoj kompaniji bice dodeljen prostor za B2B sastanke sa italijanskim kompanijama, pristup izlagackom prostoru, kao i seminarima i radionicama.

FOKUS SEKTORI za kompanije koje dolaze iz Srbije jesu:
• Prehrambena industrija
• Cirkularna ekonomija
• Digitalizacija usluga
• Pametna proizvodnja
• Infrastrukture
• Turizam

Poslednji rok za prijavu: 20. januar 2019.


Više informacija dostupno je na sledecem linku: International Companies

Info point za Srbiju:
CONFINDUSTRIA SERBIA
Zmaja od Nocaja 12, III sprat, apt. 6, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 2624 194; E-mail: office@confindustriaserbia.rs