Comunicazione / Vesti od clanova

2 septembar 2022

Dimitto Balkans doo

Naša nova firma clanica DIMITTO Balkans doo, deo je DIMITTO grupe, renomiranog sertifikacionog tela akreditovanog od strane SAS - Švajcarskog sistema akreditacije i Accredia - jedinstvenog italijanskog tela za akreditaciju.

Dimitto pruža usluge sertifikacije sistema menadžmenta organizacija i pruža usluge ocenjivanja usaglašenosti sistema menadžmenta organizacija svih vrsta i velicina, u skladu sa zahtevima medunarodnih standarda. Usluge Dimitto Balkans doo obuhvataju i proveru usaglašenosti, sertifikaciju, kao i održavanje dobijenog sertifikata.

Sa sedištem u Bazelu, Švajcarska i kancelarijom u Milanu, Italija, DIMITTO ima više od 20 godine iskustva i preko 2000 zadovoljnih klijenata, a 2022. svoje poslovanje je proširio i na tržište Srbije.

DIMITTO Balkans doo pruža usluge sertifikacije sledecih Sistema menadžmenta:

Ø  ISO 9001 – Sistem menadžmenta kvalitetom

Ø  ISO 14001 – Sistem menadžmenta životnom sredinom

Ø  ISO 45001 – Sistem menadžmenta bezbednošcu i zdravljem na radu (ranije OHSAS 18001)

Ø  ISO 27001 – Sistem menadžmenta bezbednošcu informacija

Ø  ISO 37001 – Sistemi menadžmenta protiv mita

Ø  ISO 50001 – Sistem menadžmenta energijom

Takode, pored gore navedenog DIMITTO obavlja aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti gradevinskih proizvoda radi dobijanja CE Znaka.

Prednosti sertifikacije: 

·       Povecanje kvaliteta i performansi proizvoda/usluga

·       Podizanje imidža kompanije na domacem i medunarodnom tržištu

·       Povecanje nivoa zadovoljstva klijenata i njihove lojalnosti

·       Povecanje zadovoljstva i sigurnosti zaposlenih

·       Poboljšanje upravljanja rizicima

·       Nove poslovne mogucnosti – mogucnost ucestvovanja na javnim tenderima

·       Povecanje konkuretnosti

·       Izvršavanje svakodnevnih operacija na efikasniji i efektivniji nacin

·       Racionalnije korišcenje raspoloživih resursa

·       Ušteda troškova, povecanje profita