Comunicazione / Vesti od clanova

17 jun 2022

Kompanija Neofyton nastavlja da niže uspehe

Naša firma clanica kompanija Neofyton, generalni zastupnik najvecih svetskih proizvodaca mašina i pratece opreme za industriju plastike je u mesecu junu ušla u top 100 malih i srednjih preduzeca u Srbiji i u top 45 startap kompanija u industrijskoj proizvodnji na Balkanu.

Na poslovnom skupu MSP Srbije 2030: MSP100 Expo održanom 1. juna 2022. godine u MIND parku u Kragujevcu ucestvovala je i naša firma clanica Neofyton.

Projekat MSP100 Expo ima za cilj da ukaže na razvojni potencijal domace privrede kroz pažljivo izabranih 100 vodecih malih i srednjih kompanija u Srbiji selektovanih po medunarodnim standardima. Jednodnevnu konferenciju oganizovali su CEVES i MIND Park u okviru platforme „Održivi razvoj za sve“ koju sprovodi GIZ uz podršku Vlada Švajcarske i Nemacke.

Kompaniju Neofyton je na konferenciji predstavljao direktor i vlasnik, g. Zoran Tadic koji je imao priliku da svoje višegodišnje iskustvo iz oblasti industrije, digitalizacije i tehnoloških inovacija podeli sa ostalim ucesnicima.Kompanija je takode izabrana u TOP 45 najboljih startap kompanija i kompanija u industrijskoj proizvodnji na Balkanu prema selekciji koju radi BestStartup.eu iz Londona. Istraživanjem su obuhvaceni startupi i kompanije koje koriste razlicite pristupe inovacijama u domenu industrijske proizvodnje a za rangiranje su korišceni sledeci poslovni parametri uspešnosti: Inovativni put do tržišta, inovativni proizvod; rast i strategija rasta; menadžement i društveni uticaj.

Misija BestStartup.eu je da promovišite najvec´e kompanije, preduzec´a i inovacije EU na globalnoj sceni. Njihov cilj je da podstaknu investicije u evropske kompanije i startapove tako što c´e se baviti istraživanjem i razmenom informacija izmedu inovativnih kompanija i investicionih institucija.