Comunicazione / Dogadaji

14 septembar 2017

Izazovi ekonomske politike

Dogadaj u Italiji: Dragi clanovi, prosledujemo vam program seminara o ekonomskim scenarijima saposlednjim prognozama CSC-a za naredne dve godine koje uzimaju u obzir i oporavak i predstojec´i Zakon o budžetu. Buce prisutan i ministar ekonomije i [...] Continua a leggere